KRIS och X-cons om framtiden

KRIS och X-cons är två ideella organisationer som ger stöd till före detta kriminella som vill komma bort från missbruk och brott. De leds av personer med egen erfarenhet av ett […]