Bibliotekens arbete i ”the post-truth era”

Vår tid är en tid av snabba och lätt manipulerade informationsflöden. Hur kan biblioteken arbeta för att rusta sina användare i en tid av falska nyheter och propaganda? Den hä[…]