Vad händer med Sveriges nationella biblioteksstrategi?

Arbetet med Nationell biblioteksstrategi har nu pågått ett tag. Var befinner det sig och vad anser BiS? 2015 fick KB (Kungliga biblioteket) i uppdrag att lämna förslag till en nationell biblioteksstrategi […]