Landsbygdens renässans kom med flyktingarna

Fotbollslaget levde upp, byskolan fick fulla klasser och affären nya kunder. Äntligen blev det lätt att rekrytera erfarna lantarbetare i Lammhult. Förutom att det är inhumant kan det knappast vara god nationalekonomi […]