Första maj – arbetarrörelsens internationella högtidsdag

Idag uppmärksammar vänsterorganisationer, partier och fackföreningar världen över första maj – arbetarrörelsens internationella högtidsdag. I vår oroliga tid blir det allt viktigare att sluta upp i arbetarrö[…]