Rättvis Teater ger hopp

Rättvis teater stöder dem vars röster inte brukar höras – socialt utsatta och hemlösa. Gemenskapen skapar en trygghet att våga berätta sin historia. Politiker och socialarbetare bjuds också […]