Är det verkligen fel på socialtjänstlagen?

Under de 35 år socialtjänslagen funnits har samhället förändrats radikalt. Gun-Lis Angsell hoppas att översynen leder till debatt om hur socialt arbete ska bedrivas. Text: Anna Fredriksson | Bild: Anders Lö[…]