Hur blir det med kompetensförsörjning och kvalitet när MTM flyttas till Malmö?

Regeringen har beslutat att Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) ska omlokaliseras från Stockholm och placeras i Malmö från och med den 1 januari 2020. Svensk biblioteksförening vill att regeringen sä[…]