Denna vecka: Samtal om JO-besluten kring folkbibliotekens arbete med urval och medier

BiS arrangerar samtal mellan juristen Johan Hirschfeldt och Nick Jones, bibliotekschef i Huddinge, om konsekvenserna av förra årets JO-Beslut. Tid: Lördag 10 mars klockan 13.00-14.30 Lokal: ABF-huset, Erlanderrummet, […]