Ljudböckerna och berättandet

Vi läser alltmer ljudböcker konsumerade genom digitala abonnemangstjänster. Detta väcker ett antal frågetecken, som har lett till en hetsig kultursidedebatt de senaste veckorna. Vad blir konsekvenserna för förlagen, […]