Newman i Almedalen 2018: Är artificiell intelligens et hot – och varför verkar inget bry sig?

av MIKAEL SCHINK På 1950-talet införde BMW ett navigationssystem med en kvinnlig röst i sina bilar, varpå det kom in klagomål från kunderna, av vilka de flesta var män, […]