När samhället hindrar självförsörjning

För utsatta EU-medborgare finns inga samhällsfunktioner som kan ordna jobb. Ingen kommun som hjälper till, sällan Arbetsförmedlingen, inte något Almi. Ändå – och kanske just därför &[…]