Arbetarkollektivet i dag – ny studie och teoretisk utveckling

Sverre Lysgaards teori om arbetarkollektivet är fortfarande en inflytelserik klassiker inom skandinavisk arbetslivsforskning. Lysgaards studie genomfördes i en massa- och pappersfabrik på 1950-talet och Jonas Axelsson, Jan Ch. Karlsson och Egil J. Skorstad har nu återvänt till fabriken för att ta reda på vad som hänt med arbetarkollektivet sedan dess. Genom observationer på arbetsplatsen och intervjuer med arbetare, ingenjörer och chefer, i tillägg till att de har haft tillgång till data från 1950-talet och 1980-talet, kan författarna kartlägga den teknologiska och arbetsorganisatoriska utvecklingen och dess påverkan på arbetarkollektivet. Utifrån denna analys föreslår de två förändringar i Lysgaards teori. Den ena är att dela upp det han omtalar som det ”tekniskt-ekonomiska systemet” i två relativt autonoma system, det tekniska och det ekonomiska. Det andra är att analysera hur kollektivet har infiltrerat det tekniska, men inte det ekonomiska systemet.

Publiceringshistorik: Översättning av artikeln ”Arbeiderkollektivet i dag – replikasjon og teoretisk utvikling” i Tidsskrift for samfunnsforskning, volym 57, nr 2 2016 (DOI: https://doi.org/10.18261/issn.1504-291X-2016-02-01).

(Publicerad 28 maj 2019)

Förslag på källangivelse: Axelsson, Jonas, Jan Ch. Karlsson & Egil J. Skorstad (2019) ”Arbetarkollektivet i dag – ny studie och teoretisk utveckling”, i Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys, nr 10, s. 113–143. DOI: https://doi.org/10.13068/2000-6217.10.5