När kom kapitalismen till Tornedalen?

Tage Alalehto undersöker i denna artikel när kapitalismen kom till Tornedalen. Han utgår från lokalhistoriska källor om specifika byar i Tornedalen samt offentlig historisk statistik över hur avsättning, omsättning och vinst har utvecklats inom sektorerna jordbruk, skogsbruk och offentliga tjänster. Den bild som framträder är att en omfattande självhushållningsekonomi var dominerande långt in på 1900-talet. Ett mått av kapitalistisk produktion förekom inom skogsbruket mellan 1950- och 1980-talet, men som en följd av 1950-talets strukturomvandling, rationaliseringarna inom skogsbruket samt en frånvarande industristruktur i övrigt ersattes arbetsmarknaden till viss del av kommunala och statliga tjänster. I det stora hela blev dock Tornedalen en avfolkningsbygd. Arbetskraften sökte sig till andra regioner, så att Tornedalen kom att fungera som en geografisk arbetskraftsreserv.

Publiceringshistorik: Originalpublicering.

(Publicerad 28 maj 2019)

Förslag på källangivelse: Alalehto, Tage (2019) ”När kom kapitalismen till Tornedalen?”, i Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys, nr 10, s. 87–111. DOI: https://doi.org/10.13068/2000-6217.10.4