Popper och marxismen. Några tillrättalägganden av vanliga missuppfattningar

Kommentar om Karl Poppers förhållande till marxismen.

Förslag på källangivelse: Johansson, Ingvar (2019) ”Popper och marxismen. Några tillrättalägganden av vanliga missuppfattningar”, i Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys, nr 10, s. 145–150. DOI: https://doi.org/10.13068/2000-6217.10.K1