Demokrati – bättre än alternativen? En kommentar till Jason Brennans Against Democracy

Kommentar om Jason Brennans bok Efter demokratin. Parallellt publicerad i Sven Engström & Sven Hort (red.), Om Bo Rothstein – forskaren, debattören, livsnjutaren (Arkiv förlag 2019).

Förslag på källangivelse: Molander, Per (2019) ”Demokrati – bättre än alternativen? En kommentar till Jason Brennans Against Democracy”, i Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys, nr 11, s. 97–109. DOI: https://doi.org/10.13068/2000-6217.11.K1