Nya insatser och lagar ska förändra gamla system

Unga ska ha makt och inflytande över samhällsutvecklingen. Den rätten är fastslagen i flera lagar, som kommu­nallagen, skollagen och socialtjänstlagen. Barn och ungas rättigheter finns också beskrivet i EU:s […]