Framgång på tur. Kapital och sociala strategier i migranters berättelser om framgångsrika karriärer

Erik Olssons artikel baseras på intervjuer med 32 framgångsrika personer inom affärsvärlden och högskolan som alla invandrat till Sverige från Mellanöstern. Deras berättelser handlar om framgång trots att ursprunget gett dem sämre utgångslägen. De berättar om en uppväxt i samhällen med stor respekt för utbildning och om vikten av att ha ett bra kontaktnät. Detta kapital hade emellertid liten betydelse efter migrationen och en framgångsrik strategi var i stället att pragmatiskt mobilisera nytt kapital i form av ny utbildning, nya nätverk, hårt arbete och kunskap om spelets regler inom respektive profession. Eftersom framgångsrika karriärer på detta sätt ensidigt betingas av villkoren i det nya samhället, blir framgång för migranter beroende av att individerna anlägger en pragmatisk inställning till skillnader mellan samhällen. Detta innebär bland annat att migranter ofta får bortse från olika slags orättvisor och diskriminering.

Publiceringshistorik: Originalpublicering.

(Publicerad 10 december 2020)

Förslag på källangivelse: Olsson, Erik (2020) ”Framgång på tur. Kapital och sociala strategier i migranters berättelser om framgångsrika karriärer”, i Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys, nr 12, s. 141–174. DOI: https://doi.org/10.13068/2000-6217.12.4