Tidskriften Arkiv bjuder in till dialog och diskussion om klass och jämlikhet

Som start på vad vi hoppas kan bli en hel serie med artiklar i ämnet publicerar vi i detta nummer en nyskriven artikel om klassbegreppet författad av en av deltagarna i det fackliga idéinstitutet Katalys klassprojekt, Mikael Stigendal. I projektet har han bidragit till boken Klass i Sverige. Ojämlikheten, makten och politiken i det 21:a århundradet (Arkiv förlag 2021) med en studie av Malmö. Stigendals nya artikel växte fram ur diskussioner i anslutning till klassprojektet men låg utanför dess huvudsakliga inriktning. Tidskriftens redaktion emotser nu med spänning både en och två eftertankar, ja gärna ännu fler, på det under senare år så uppmärksammade klasstemat. Om det sedan är analytiska, begreppsliga, empiriska, metodologiska, pragmatiska eller teoretiska inspel spelar mindre roll. Redaktionen söker naturligtvis artiklar med klass och kvalitet.

Förslag på källangivelse: Redaktionen (2021) ”Tidskriften Arkiv bjuder in till dialog och diskussion om klass och jämlikhet”, i Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys, nr 13, s. 7–10. https://doi.org/10.13068/2000-6217.13.F