Vad hände sen? Våld, trygghet och tankar om en annan framtid efter oroligheterna i Husby 2013

Vad hände efter oroligheterna i Husby 2013? Med avstamp i Stuart Halls begrepp konjunktur (conjuncture) och utifrån intervjuer med boende i Husby, analyserar Marcus Lauri och Paulina de los Reyes i sin artikel oroligheternas efterspel och de möjliga utvecklingsvägar som kunde ha lett till en annan situation än den vi ser idag. Deras analys visar att oroligheterna skapade en diskursiv öppning där myndigheters, polisens och politikers förståelser av våld och trygghet tillfälligt utmanades, men denna öppning stängdes igen när de boendes röster tystades i det offentliga samtalet. Idag utgår den dominerande diskursen om förorten återigen från etablissemangets perspektiv även om den fortfarande utmanas av gräsrotsaktivister som hävdar att förekomsten av våld och tillgång till fysisk och ekonomisk trygghet är beroende av var man bor och var man befinner sig i den sociala hierarkin. Lauri och de los Reyes drar därför slutsatsen att diskursen fortfarande är öppen och att framtida sociala kriser – konjunkturer – förmodligen kommer att ge utrymme för nya diskurser som kan leda till andra möjlighetshorisonter.

Publiceringshistorik: Originalpublicering.

(Publicerad 16 juni 2021)

Förslag på källangivelse: Lauri, Marcus & Paulina de los Reyes (2021) ”Vad hände sen? Våld, trygghet och tankar om en annan framtid efter oroligheterna i Husby 2013”, i Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys, nr 13, s. 51–70. https://doi.org/10.13068/2000-6217.13.2