Två anteckningar ur ”Amerikanism och fordism”

Antonio Gramscis Quaderni del carcere, hans ”Anteckningsböcker från fängelset”, är verket som befäst hans berömmelse och inflytande på generationer av marxister. Tidskriften Arkiv bjuder härmed på en översättning av två av hans ”fängelseanteckningar”, den första och andra ”paragrafen” ur hans anteckningsbok ”Amerikanism och fordism” som inte tidigare publicerats på svenska. Gramsci analyserar här den samtida kapitalistiska utvecklingen efter första världskriget, framför allt vad gäller det amerikanska inflytandet på Europa och de skilda förutsättningarna i den gamla och nya världen. Texten föregås av en kort introduktion av översättaren Samuel Levander.

Publiceringshistorik: Översättning av § 1 och 2 ur ”Quaderno 22: Americanismo e fordismo” från Antonio Gramsci, Quaderni del carcere. Vol. 3, Quaderni 12–29, Valentino Gerratana (red.), Einaudi 1975.

(Publicerad 22 december 2021)

Förslag på källangivelse: Gramsci, Antonio (2021) ”Två anteckningar ur ’Amerikanism och fordism’”, i Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys, nr 13, s. 99–111. https://doi.org/10.13068/2000-6217.13.4