Vad är ett bibliotek? – en fortsättning

I bis 3/2021 ställdes frågan vad ett bibliotek är mot bakgrund av bibliotekens olika agerande under pandemin. Annelien van der Tangs bidrar genom en jämförelse med Nederländerna med nya […]