Poesi efter Bucha. Serhij Zjadan om Ukraina, Ryssland och om vad kriget kräver av vårt språk

Serhij Zjadan är en ledande författare i dagens Ukraina. Han lever och
verkar i Kharkiv. I oktober i år mottog han den tyska bokhandelns fredspris
– Friedens preis des Deutschen Buchhandels. Vid utdelningsceremonin höll
[…]