Vad är kritiska biblioteksstudier?

På Avdelningen för ABM och digitala kulturer vid Lunds universitet har det bildats en forskargrupp för kritiska biblioteksstudier, Lund Critical Library Studies. Martin Persson träffade en av gruppens medlemmar, Lisa Engström, […]