Visar etikett: Färg

uppåt väggarna

Limfärg, stöpplare och lumppapper. »Genom 
material och motiv kan jag i bästa fall påverka«, 
säger Anna Berg som schablonmålar ogräs, 
blommor och hela skogar på väggarna.