Exil, nr 30-31

Exilen: en förvisning som är en hemkomst? Just för författaren kan exilen, vald eller påtvingad, innebära en hemkomst till den kultur som format honom eller henne till författare. Innehåll: Jakob Staberg: Gérard de Nerval och det simulerade vansinnet //  Ulf