Foto: Pieter ten Hoopen [dec]

Förstora bilden
Foto: Pieter ten HoopenPieter ten Hoopen om bilden:

Kitezh, Ryssland
Det finns en rysk legend om en stad som blev osynlig år 1200 vid en attack från den mongolika armén och som ska visa sig vid ett visst tillfälle. Myten ledde mig till Kitezh, där bilden togs 2007.

Årets fotograf i Alba 2013
Pieter ten Hoopen

1: Balakot Pakistan
2: Kabul Pakistan
3: Damaskus Irak
4: Tokyo I Japan
5: Tokyo II Japan
6: Stockholm I
7: Stockholm II
8: Stockholm III
9: Söderbärke

Läs även:
Kort presentation av Pieter ten Hoopen i Alba.nu.

Årets fotograf
2012 Sanna Sjöswärd
2011 Jens Assur
2010 Tuija Lindström
2009 Lars Tunbjörk
2008 Elisabeth Ohlson Wallin
2007 Anders Petersen