Re: Art på Meken

Verk av Jacob Dahlgren

Verk av Jacob Dahlgren

Meken är en mötesplats, konsthall och kulturhus i Smedjebacken. Den ligger i valsverkets gamla mekaniska verkstad, en vacker hall vid Kyrkogatan, bara ett stenkast från stålverket som dominerat Smedjebackens yrkesliv i över 150 år. Miljön som förr präglades av hårt arbete har i våra dagar förvandlats till en brännpunkt för kultur och industriarv i Bergslagen.

Sommarens utställning heter ”Re: Art”, och samlar konstnärerna Kaarina Kaikkonen (installation), Jacob Dahlgren (skulptur), Maria Johansson (skulptur) och Vincent Skoglund (foto). ”I det återerövrades gestalt på gränsen mellan det vardagliga och det oanade återkommer föremålen som passerat genom våra liv. Arrangerade i kluster, dekonstruerade, sammanförda med främmande material eller omskapade ur nya utgångspunkter avtäcker de strukturer och detaljer omkring oss. Här öppnas möjligheten att uppleva vår omvärld ur synvinklar bortom vardagsmaskeringens skenbarhet” heter det i Mekens pressmeddelande.