Danska NORD vinner i Malmö

Det vinnande förslaget ”Läringslandskap” ”tar ett helhetsgrepp som är både funktionellt och arkitektoniskt tilltalande”. Så lyder Malmö stads motivering.
Vinnaren NORD Arkitekter, blir ännu ett danskt kontor i Malmös snabbt växande ansamling dansk arkitektur, har gjort sitt förslag tillsammans med Grontmij i Malmö.
Malmö stad väntar sig att Marinpedagogiskt centrum varje år kommer att få närmare 20 000 besökare, både skolelever och allmänhet. På centrumet kommer man att kunna lära sig om den marina floran och faunan i Öresund.
– Marinpedagogiskt centrum i Malmö är vårt förslag på en nytänkande utbildningsinstitution, som kan ge barn och vuxna kunskap och redskap för att reagera på framtidens klimat- och miljöförändringar, säger Johannes Molander Pedersen på NORD i ett pressmeddelande.
För projekteringen svarar stadsfastigheter och verksamheten kommer att bedrivas av en upphandlad entreprenör.

Preamble: 

Ett nytt marinpedagogiskt centrum invigs 2016.

Image: 

Kategorier: Okategoriserade