De stora samhällsprojektens pris

De stora samhällsprojektens pris

Sveriges störstas arkitekturpris Kasper Salin-priset brukar gå till offentliga projekt med stora gester. Vågar man frångå det i år? Tre av fyra nominerade återfinns i genren. Tomas Lauri kommenterar Kasper Salin-nomineringarna.

Traditionellt brukar Kasper Salin-priset tillfalla ett större projekt av offentlig karaktär. En byggnad som demokratiskt bygger upp staden och samhället. Bakom det hela skymtar en präktig&nbsp

Brinkåsen, Vänersborg. Sjögren Arkitekter. Foto Åke :son Lindman
Kommunhus kristallen, Lund. Christensen & Co. Foto Adam Mørk.
Kulturväven Umeå. Snøhetta och White Arkitekter. Foto Åke E:son Lindman
Terminalbyggnader, Strömkajen, Stockholm. Marge Arkitekter. Foto Johan Fowelin