Arkitema ritar nya Tingstorget i Alby

I Alby har det inte byggts nytt på 35 år. Men nu är det dags. För projektet valde Botkyrka kommun den danska firman Arkitema som expanderat kraftigt i Stockholm.
Bostadsområdet, som kommer innehålla 30 radhus och 450 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus, kommer att centreras kring tunnelbanestationen. Här kommer man anlägga ett torg med mycket växtlighet samt ett gemensamt landskapsstråk där husen ligger. Flerbostadshusen får gröna gårdsrum och radhusen privata trädgårdar.

Preamble: 

Ett projekt med 480 bostadsrätter.

Image: