Belatchew arkitekter får Svensk Forms pris Design S

Buzz Building har utvecklats inom Belatchew Arkitekters avdelning Belatchew Labs, och belyser frågan om hur livsmedelsproduktion som inte belastar miljön kan se ut. En proteinkälla, som skulle kunna ersätta kött, är insekter. Självförsörjande skulle Stockholm kunna bli om man placerade insektsfarmer på nio av stadens rondeller.
Den urbana insektsfarmen Buzz Building är tänkt vid Vanadisplan i Stockholm, och erbjuder 10 350 m² odlingsyta. Dessutom är den en säker plats för utrotningshotade vildbin.
Priset delades ut igår på Designdagen på Arkitektur- och designcentrum.

Juryns motivering lyder: ”Ett livsstilsförändrande stadsrum som förenar Stockholms invånare med naturens. Det starka behovet att visualisera en konceptuell arkitektonisk idé har uppfyllts. Roligt, radikalt och intellektuellt tankeväckande för stadsmänniskor som vill minska sin klimatpåverkan.

Preamble: 

Buzz Building kan göra Sverige självförsörjande på protein

Image: