Stöd kulturtidskrifterna

Stöd kulturtidskrifterna

Kära vänner till Paletten Tack för alla uppmuntrande mail och telefonsamtal de senaste dagarna!

Det ser mörkt ut.

Den borgerliga alliansen med dess företrädare i kulturutskottet Per Bill (M), Cecilia Magnusson (M), Saila Quicklund (M), Per Lodenius (C), Gustaf Hoffstedt (M) och Bengt Eliasson (FP) och Lars-Axel Nordell (KD) gick i fredags in och detaljreviderade den kulturbudget som de med stöd av Sverigedemokraterna fick majoritet för i december.

I eftermiddag är det debatt i Riksdagen rörande kulturutskottets förslag att närmast strypa det offentliga stödet till Sveriges kulturtidskrifter. På fredag fattas beslutet.

Utan diskussion med någon representant för Sveriges kulturtidskrifter beslutade man att minska det samlade stödet från 19 till 4 miljoner. Detta innebär i praktiken att många tidskrifter inklusive Paletten knappast kommer att kunna drivas vidare. Paletten anser att kulturutskottets beslut är mycket olyckligt för Sverige som demokratisk kulturnation.

Visa gärna ert stöd genom att skriva under här:
skrivunder.com/radda_kulturtidskriftsstodet

Ge gärna bort en prenumeration till jul. Vi behöver er, mer än någonsin.
Prenumera på Paletten

Läs gärna uttalande från våra vänner på Kunstkritikk:
kunstkritikk.se/artikler/kulturpersonligheter-rasar-mot-tidskriftsnedskarning

Vänligen

Sinziana Ravini och Fredrik Svensk
Chefredaktörer

Andréas Hagström
Ordförande, Stiftelsen Paletten