Alltför adlig, alltför rik, alltför lättjefull

RECENSION: Viveka Adelswärd, Carlssons Och – alltför välklädd. Tala om en nästan osannolik gay-ikon: Jacques d’Adelswärd Fersen. Han levde 1880–1923. Det var på Capri […]