Socialbidrag förpassar dig längst ner på samhällsstegen

Oberoende av politisk majoritet har socialbidragen urholkats. I dag får du 90 procent av vad du fick i bidrag 1985. Hårdast drabbas ensamstående mammor. Och deras barn. Text: Hugo Stranz | Bild: Ellen […]