De fattiga överges när välfärden privatiseras

I länder med låg skattemoral i den välmående medelklassen lämnas de fattiga därhän. Det är en farlig väg Sverige slagit in på med kraftigt ökande klyftor.  Text: […]