2015-02-28 Uttrycka sitt deltagande

Khatamis syster dog för någon vecka sedan. Khatami brukar ses som Irans första reformistiska president efter revolutionen och satt vid makten under två perioder, först 1982–1992 och sedan 1997–2005. För en månad sedan sände regimen ut ett dekret om att det från och med nu är förbjudet att publicera foton på, eller över huvud taget omnämna, Khatami i offentligheten.

Även tidigare har tidningar och tidskrifter som publicerat texter om eller av Khatami stängts ner med omedelbar verkan. För bara nio år sedan var han Den islamiska republiken Irans president, och den som inledde den serie samtal på olika platser i världen som gick under namnet Dialogue among civilizations.

Ayatollah Khamenei fick grubbla ordentligt över hur han skulle uttrycka sitt deltagande i Khatamis förlust. Rubriken i vad-som-återstår-av-de-reformistiska-tidningarna löd till slut: “Ayatollah Khamenei efter Khatamis systers död – beklagar Khatamis mors sorg”.