PGS och Jipf i Palestina – dagbok del 1

Den här veckan besöker en grupp från Palestinagrupperna i Sverige (PGS) och Judar för Israelisk-Palestinsk Fred (JIPF) Palestina och Israel. Under hösten och vintern har gruppen gått en studiecirkel tillsammans och nu är de på plats för att lära sig mer om situationen. Här kan du läsa några av deras intryck:

2015-03-16

”Den 16 mars i Tel Aviv och Jenin med avslutning i Nablus Vi vaknade i Tel Aviv med utsikt mot soligt hav och joggande människor på strandpromenaden. Förmiddagen tillbringade vi hos Wac-Ma’an, fackföreningen för arabiska och judiska lönarbetare i Israel. Det är den enda israeliska fackföreningen som är emot ockupationen. De arbetar för att stärka anställdas eller lönearbetares rättigheter – rätt att strejka, rätt till avtalsenlig lön mm, både tjänstemän och arbetare.

Roni och AsafRoni och Asaf

De organiserar både araber och judar – för att förmedla en vision om ett annat jämställt samhälle utan förtryck och rasism. Roni Ben Efrat och Assaf Adiv berättade om den föränding i det Israeliska samhället som ägde rum under 1990-talet då man gick från ett mer jämställt samhälle byggt på samarbete till ett samhälle präglat av nyliberalism med ökad privatisering och import av utländsk billig arbetskraft från låglöneländer. Som en konsekvens av det här och av globaliseringen har de arabiska samhällena påverkats negativt med ökad arbetslöshet och fattigdom. De arabiska områderna drabbades särskilt hårt av hög arbetslöshet, allra högst bland kvinnor som arbetar i textilindustrin. Wac-Ma’an jobbar för att minska arbetskraftsinvandringen och lönedumpningen som drivit det arabiska samhället tillbaka till fattigdom, kvinnoförtryck och religionen som fått ökat grepp om samhället.

Vi besökte dem i deras anspråkslösa lokal i Tel Aviv vars väggar var täckta av hyllor med konst. De berättade om Bread and roses – konstprojeket som drivs för att främja att arabiska kvinnor ska komma i arbete. Idag har ca 25 % av arabiska kvinnor lönearbeten. 700 konstnärer bidrar med konstverk och projektet får 75 % av försäljningsintäkterna. Man kan köpa konsten via deras webbsida, breadandroses.org

Wac Ma´an har idag 2000 registrerade medlemmar och erkänns efter fem år av kamp av Israel som NGO. De organiserar lärare lika väl som arbetare på bosättningarna. De har ett kontor i östra Jerusalem som finansieras av EU.

läs mer