Arbetarkonst #4 programtext

RELEASE AV PALETTEN NUMMER #298-#299 + ARBETARKONSTSEMINARIUM!

Välkommen till BAR10 för release av Palettens nya dubbelnummer samt ett nytt seminarium i Palettens tema om arbetarkonst!

Performancekonst = arbetarkonst?
Tisdag 19 maj 2015
kl. 18:00-19:30
BAR10, Konstepidemin, Konstepidemins väg 6, Göteborg

Paletten och ABF fortsätter sin undersökning om arbetarkonst idag. Denna gång i med utgångspunkt i frågor om performance. Gäster är Josefine Wikström och Alexandra Pirici, i samtal med Fredrik Svensk. Samtalet genomförs denna gång i samarbete med Konstepedimins BAR10 och Statens konstråd.

Programtext:
Kvällen inleds med en kort introduktion av Palettens ny tjocka dubbelnummer.
Därefter hålls ett föredrag av Josefine Wikström och konstnärspresentation av Alexandra Pirici, följt av ett samtal modererat av Fredrik Svensk.

Är performancekonst arbetarkonst? Hur förhåller sig performancekonsten till olika begrepp av arbete hos Karl Marx och post-marxistiska tänkare? Hur reflekterade den under sin framväxt installationskonsten och installationen som vara, innehållande kapitalistiskt arbete? Och i vilken utsträckning fortsätter konsten att reflektera över denna problematik idag? Detta är några av det frågor som Josefine Wikströms föredrag kommer att behandla.

Konstnärspresentationen av Alexandra Pirici är fokuserad på det nya verket Arbetets Monument som produceras av Statens konstråd och får sitt uruppförande i Bältesspännarparken i Göteborg 28-31 maj. Pirici har i samarbete med Verkstadsklubben på SKF intervjuat industriarbetare ur olika generationer om de rörelser de utför, och har utfört, under sitt yrkesliv. Industriarbetarnas rörelser ligger till grund för ett performativt monument som både består av och handlar om arbete. Monumentet kan dels förstås som en spegling av samhällets skifte från fysisk till immateriell produktion, men inbjuder också till ett resonemang kring en framtid där arbete, som vi tänker på det i dag, ofrånkomligen förpassas till historien.

Medverkande:
Josefine Wikström doktorerar i filosofi vid CRMEP (Kingston University) i London. Målet med hennes avhandling är att konstruera ett kritiskt performancebegrepp inom ramen av samtida konst och i relation till begrepp så som ‘praktik’, ‘produktion’ och ‘arbete’ i tänkare såsom Marx, Adorno och Sartre. Hon undervisar regelbundet vid Goldsmiths University och vid DOCH. Hon skriver för bland andra Paletten, Frieze och Texte Zur Kunst.

Alexandra Pirici är konstnär baserad i Bukarest. Hon har en bakgrund i koreografi men arbetar idag i olika medier. På Venedigbiennalen 2013 presenterade hon tillsammans med Manuel Pelmus verket “An Immaterial Retrospective of the Venice Biennale” på den Rumänska paviljongen. Hennes arbeten har också visats på bland annat på Centre Pompidou, 12th Swiss Sculpture Exhibition, Van Abbemuseet, Museet för samtida konst i Leipzig, Bass Museum of Art i Miami, Manifesta 10, et cetera.

Fredrik Svensk, chefredaktör för Paletten & konstteoretiker vid Akademin Valand, Göteborgs universitet

Extra:
I samband med uppförandet av Arbetets Monument av Alexandra Pirici arrangerar Statens konstråd tillsammans med ABF och Paletten ett samtal i Kristallfoajén på Stora Teatern Lördagen den 30 maj kl.15.00. Diskussionen behandlar hur arbete har förändrats de senaste decennierna, behovet av att representera och minnas vår gemensamma historia, samt konstens möjliga roll i detta. Medverkande: Alexandra Pirici, Lisa Rosendahl, Lars Igelstam, Manfred Leuschner mfl.