Jan Myrdals klokhet är dagsaktuell

Under 1967 såg Jan Myrdal nödvändigheten av att bygga vidare på de militanta protesterna mot den ekonomiska sidan av Vietnamkriget framför US trade center. Detta genom att inspireras av Gandhis syn på satyagraha som viktig i ett samhällsförändrande motstånd för ett bättre samhälle. För Myrdal gällde det att binda samman de privilegierade intellektuella som i massmedia kunde föra fram sin syn utan hot om polisvåld med gatans parlament för att gemensamt ställa sig upp för sanningen.