Samtal: Arbetets Monument

Välkommen till ett samtal om Arbetets Monument

Lördag 30 maj
kl. 15.00-16.30
Plats: Kristallfoajén, Stora Teatern, Göteborg

Ingen förbokning. Kostnadsfritt. Förfriskningar.

arbetets-monument-samtal-586x468

Foto: Ricard Estay

I samband med uppförandet av Alexandra Piricis  Arbetets Monument 28-31 maj i Bältespännarparken arrangerar Statens konstråd tillsammans med ABF och Paletten ett samtal i Kristallfoajén på Stora Teatern. Samtalet ingår i ABF:s och Palettens pågående samtalsserie om arbetarkonst.

Diskussionen behandlar hur arbete har förändrats de senaste decennierna, behovet av att representera och minnas vår gemensamma historia, samt konstens möjliga roll i detta.

Publiken hälsas välkommen av Magdalena Malm, direktör, Statens konstråd, Fredrik Svensk, chefredaktör, Paletten och Lena Ulrika Rudeke, verksamhetsansvarig föreläsningar ABF Göteborg.

Medverkande:
Alexandra Pirici, konstnär
Lars Ingelstam, professor emeritus i teknik och social förändring
Manfred Leuschner, SKF:s Verkstadsklubb
Marinette Fogde, forskningschef på Arbetets Museum i Norrköping

Samtalsledare:
Lisa Rosendahl, curator på Statens konstråd