Vilse i den marxistiska ekonomin

Har den skolning bland marxister och leninister i en av grundbultarna i marxismen, den ekonomiska teori som Marx (och delvis Engels) utformade i Kapitalet, varit grund, outvecklad och ibland till och med felaktig? Ja, det menar jag. Först, min subjektiva bedömning som gör jag utifrån att jag till och från under minst 15 års tid har försökt diskutera problemet med Marx teori om ”Profitkvotens fallande tendens” med svenska marxister. Men det har varit väldigt få av dessa som kunnat diskutera denna teori. Men även jag, skulle det visa sig, hade grund och felaktig kunskap om Marx ekonomiska teori.