Klassanalysen i Clarté 1/15 förbigår det typiskt proletära – arbetslösheten

Den artikel som fått inleda Clartés ”Klasserna i Sverige” är en aktualisering av Göran Therborns ”Om klasserna i Sverige 1930-80”. En analys med rötterna i 1970-talets akademiska sociologi. Den teoretiska bakgrunden till denna bearbetning av den svenska arbetsmarknadsstatistiken presenterar Therborn i ”Klasser och ekonomiska system”(Zenitserien 14, 1971) och enligt vad han skrev i förordet till artikeln ”Om klasserna i Sverige 1930-70” i tidskriften Zenit nr 2 1972 skall analysen i den artikeln vara grundad på kapitlet Om det marxistiska klassbegreppet boken.