Arkitektur #4/2015: Platsens ande är tillbaka

I nya numret undersöker vi vilka vägar diskussionen om plats och kontext tar hos arkitekter i Sverige och utomlands.

Nya numret är här! Under temat En ny platsens ande undersöker vi  hur arkitekter i Sverige och utomlands förhåller sig till begreppet plats.
Vi har besökt RaumlaborBerlins bastu i Frihamnen i Göteborg (omslaget) och Wingårdhs naturum Stora sjöfallet i Laponia.
Arkitektkontoren Realarchitektur och Septembre Architecture, som drivs av svenskar i Berlin, Paris och Dakar, berättar om hur de arbetar med kontext.
I ett samtal med forskaren Catharina Thörn diskuteras också ansvaret för det sociala sammanhanget på en plats när man renoverar eller bygger nytt.