Vi ser förändringen som det givna

I nya numret av Arkitektur har medborgarinitiativet Yimby i Göteborg och vice ordföranden i Byggnadsnämnden i Göteborg reagerat på reportaget om stadens förtätning i Arkitektur 3/2015. Claes Caldenby ger svar på tal.

Yimby i Göteborg: i noterade till vår glädje att Claes Calden­by ägnade en stor del av sitt reportage i Arkitektur nr 3/15 till att lyfta fram nätverket Yimby Göteborg. Yimby är ett medborgarinitiativ med över 5 000 mer eller mindre löst anknutna personer. På vår blogg och i vår Facebookgrupp pågår en vital debatt om staden Göteborg. Det som förenar oss är ståndpunkten att en tät och funktionsblandad stad ger de bästa förutsättningarna för ett levande och hållbart stadsliv. 
Göteborg är i dag en mycket gles stad med ett stort behov av förtätning för att komma tillrätta med bilberoende och bostadsbrist. Fortsatt stadsutglesning är ohållbar. Caldenby kallar detta ”förtätningsfundamentalism” men denna insikt delar vi med bland andra UN-Habitat och Göteborgs översiktsplan.

Det finns mer! Läs hela inlägget här!