Hur kom Hitler till makten?

Så sent som 1928 fick nazisterna endast 2,5 % av rösterna men två år senare 18 %. Vad som skett där emellan var att sex miljoner blivit arbetslösa till följd av trettiotalskrisen som minskade världshandeln med två tredjedelar och medförde att en tredjedel eller fler blev arbetslösa i USA och Europa. Tyskland var ett av de länder som drabbades hårdast. Dessutom hade landet genomgått flera kriser under tjugotalet som förvärrades av de astronomiska kraven på krigskadestånd från Frankrike på 132 miljarder guldmark, en summa landet aldrig skulle kunna bevaka. Istället ockuperade Frankrike Ruhr-området vilket 1923 vilket ökade nazisternas möjligheter att få stöd för sin revanschistiska propaganda, det vill säga att vänstern förått Tyskland genom att acceptera Versaillefreden.