Tyskland har aldrig betalat sina egna skulder!

PIKETTY OM DEN EUROPEISKA SKULDKRISEN.

En vecka innan den grekiska folkomröstningen intervjuades den franske ekonomen Thomas Piketty av Die Zeit om sin syn på skuldsättningskrisen. Piketty beskrev Tyskland som ett land av hycklare, som alltid låtit andra betala sina skulder men som självt förvägrar Grekland de möjligheter som historiskt stått Tyskland, såväl som Frankrike och Storbritannien, till buds för att komma tillrätta med stora skulder. Piketty föreslår i intervjun en europeisk skuldsättningskonferens i likhet med de som efter andra världskrigets slut medgav stora skuldavskrivningar och omläggningar av lån, för att få Europa ekonomiskt på fötter igen.