Biblis 70

Om Leif Thollanders bokarbeten, av Christer Jonson, Per Werme och Torbjörn Schmidt

Innehåll

 

2–11 Bilder i omlopp. Moderiktiga män och populärkulturens skiftande mansideal i Niclas Holtermans samling av europeiska karikatyrer kring år 1800 – Patrik Steorn

12–27 ”Men i de trädgårdar där lyriken vistas, finns åtskilligt att upptäcka”. Ett urval av Leif Thollanders bokarbeten – Christer Jonson och Per Werme

28–29 Leif Thollander och FIB:s Lyrikklubb – Torbjörn Schmidt

30–39 Hergés arkiv – Björn Wahlberg

40–45 Ett resebrev från Harvard – Henning Hansen

46–52 Perspektiv på censur och granskning – Jonas Nordin skriver om Robert Darntons nya bok

53–55 Världsminnesprogrammet – Erik Norberg

56–63 Om Carl Michael Bellmans liv – inte en rolig historia. Samt om några manuskript med Bellmananknytning i Kungliga bibliotekets handskriftssamling – Christina Koch

64–67 Gunilla Jonsson recenserar Information som problem: Medieanalytiska texter från medeltid till framtid

68–79 Ulla Ehrensvärd in memoriam · NordNytt · Om dräkt och mode