FÖRESTÄLLNING – Kärleksförbudet – Årsta Teater

Foto: Martin Hellström

Foto: Martin Hellström

”Att operagruppen Kamraterna sätter upp Richard Wagners ungdomsverk Das Liebesverbot oder die Novize von Palermo (här: Kärleksförbudet) är både originellt och ambitiöst. Gruppens regissör Dan Turdén säger sig vilja bidra till en mer breddad Wagnerdiskussion.
Den finns naturligtvis redan om än sparsamt på våra breddgrader. Kärleksförbudet, som här i kraftigt reviderad form nu för första gången framförs i Skandinavien, är ingalunda något kalkonverk om nu någon skulle få för sig det, trots fiaskot vid uruppförandet i Magdeburg 1836.”

Recensent Henry Larsson

Läs hela artikeln i OPERA nr 4-2015