Henning Mankell

Henning Mankell fick i början av år 2014  plötsligt klart för sig att hans nackvärk inte bara var en banal nackspärr. Han hade lungcancer med betydande spridning, som i varje fall avsevärt skulle avkorta livet. Henning var en ovanligt förståndig intellektuell och författare och tycks, efter den första chockartade insikten, ha använt sina tankar om döden som bevis för att han ännu lever: Jag tänker på döden – alltså är jag ännu till och kan inte bara tänka på, utan till och med företa mig, något vettigt.